ze dvora.jpg

na ceník

 

Pod pojmem „prodej ze dvora“ se rozumí prodej malého množství vlastních produktů z prvovýroby chovatelem ve svém hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít o prodej v tržnici nebo na tržišti spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti. Může jít též o dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele. Veterinární a hygienická pravidla pro uvedený způsob prodeje a dodávání malých množství vlastních výrobků z prvovýroby vymezuje ustanovení § 27a zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči (veterinární zákon) doplněné vyhláškou č. 289/2007 Sb.

Státní veterinární správa připravila publikaci určenou především chovatelům hospodářských zvířat, kteří chtějí prodávat malé množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečným spotřebitelům (tzv. ze dvora), nebo se rozhodli svoji produkci sami dále zpracovávat nebo si porazit zvíře pro vlastní spotřebu. Příručka ke stažení je ZDE.

 

Krátká informace o prodeji ze dvora:

 

MASO A MASNÉ VÝROBKY (skot, kozy, ovce, prase atd.)

- Produkty z domácí porážky nesmí být uváděny na trh, tedy není možné je prodávat ani rozdávat osobám, které netvoří domácnost chovatele, popřípadě nespadají mezi jeho blízké osoby.

-  Pro zpracování masa a prodej vlastních masných výrobků platí, že každý, kdo vyrábí potraviny živočišného původu, musí požádat Státní veterinární správu o schválení.


ČERSTVÉ DŮBEŽÍ A KRÁLIČÍ MASO

- Chovatel králíků, nutrií a drůbeže, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže může v malém množství a za následujících podmínek prodávat maso těchto zvířat, aniž by byla poražená na jatkách. Chovatel v takovém případě nemusí žádat krajskou veterinární správu o schválení ani o registraci potravinářského podniku.

- Malým množstvím se rozumí, že chovatel smí tímto způsobem prodat nejvýše 10 kusů krůt, 10 kusů hus, 10 kusů kachen a 35 kusů ostatní drůbeže, králíků nebo nutrií v průběhu 1 týdne (kusy lze sčítat, takže v jednom týdnu je možné prodat např. 35 kusů králíků a 35 kusů kuřat).

- Králičí maso se musí prodávat vždy s hlavou

- Chovatel nutrií je navíc povinen zabezpečit vyšetření jejich masa na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření.

 

NEBALENÁ ČERSTVÁ VEJCE

Aniž by byl schválen nebo registrován jako potravinářský podnik, může chovatel nosnic uvádět na trh malé množství čerstvých, nebalených vajec. Za malé množství se považuje 60 vajec prodaných přímo jednomu spotřebiteli nebo v případě dodávání do místního maloobchodu 600 vajec týdně. Vejce musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně nezávadná, musí uchovávána při nekolísavé teplotě +5 až +18 °C. 

Mohou být prodávána nejpozději 21 dnů po snášce přičemž minimální trvanlivost je 28 dní od data snášky.

Při prodeji v maloobchodní prodejně:

- Prodat do MO je možné nejvýše 600 vajec v průběhu jednoho týdne.

- Vejce musejí být prosvícená a musí k nim být připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele:

  • datum minimální trvanlivosti.
  • jméno chovatele, adresa chovu a místo, kde byla vejce vyprodukována.

Všechny potraviny živočišného původu dodávané chovatelem jinému provozovateli potravinářského podniku musí být při prodeji a přepravě doprovázeny obchodním dokladem.

Pro zpracování vajec a prodej vlastních výrobků z vajec platí, že každý, kdo vyrábí potraviny živočišného původu, musí požádat Státní veterinární správu o schválení.


MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Aniž by byl schválen nebo registrován jako potravinářský podnik, může chovatel krav, ovcí nebo koz případně i jiných druhů uvádět na trh malé množství syrového, nezpracovaného mléka a smetany. Je však vyžadován souhlas krajské veterinární správy (KVS). Takovýto prodej musí však splňovat veškeré hygienické předpisy a podmínky od dojení až po uchovávání čerstvého mléka, včetně všech laboratorních zkoušek.

Mléko a syrová smetana musí pocházet od zdravých zvířat z hospodářství úředně prostého tuberkulózy a brucelózy (dle vyklášky č. 299/2003 Sb., o opatření o předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů).

- Mléko musí splňovat požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisy Evropských společenství (Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 853/2004).

- Prodej ze dvora nebo v maloobchodní prodejně může provozovat farma, která denně zpracuje nejvýše 500 l kravského mléka, 100 l kozího mléka, 50 l ovčího mléka.

- Množství dodávaného mléka a mléčných výrobků nesmí překračovat 35% zpracovaného mléka a 35% tímto podnikem vyrobených mléčných výrobků.

 


upozornění pro spotřebitele:  

 

 „Naše produkty nejsou veterinárně vyšetřeny – jsou určeny k přímé spotřebě v domácnosti spotřebitele a to po tepelné úpravě." 


 Ze zdravotních důvodů a též díky suchu jsem byl donucen ukončit chov skotu i ovcí a omezit zemědělskou činnost, a tudíž k prodeji momentálně bude minimum produktů. Děkujeme za pochopení... :o/


Naše husičky a kuřata odchází z tohoto světa náhle, rychle a rázně. Nestačí si ani uvědomit co se děje. Zdravé prostředí ve kterém vyrostli i zdravé krmení je ale pouze jeden rozdíl mezi našimi zvířaty a tím, co koupíte v supermarketu.

Těžko si představit stres, který zažívají zvířata z velkochovů při transportu a následně i při zacházení na jatkách. To vše se projevuje v kvalitě jejich masa, které je plné stresových hormonů a ztrácí tím svoji kvalitu.

 


 

bez k.u. - maso čerstvě! zabité, vykrvené, neškubané, nekuchané

k.u. - kuchyňsky upravené masočerstvě! zabitévykrvenéoškubané, vykuchané

Váha škubané a kuchané husy pomořanské je v rozmezí  4 - 7 kg

A kolik že Kč stojí husí jinde v ČR?


 PRODUKT  MJ  předpokládaná CENA V KČ AKTUÁLNĚ 

KDY BUDE..

 Vydělané ovčí kůže - plemeno Clun Forest  ks od 700,-  skladem
 Husa husa Pomořanská - živý chovný kus ks 1200,-  nedostupné /
 Husí maso - bez k.u.  kg 180,-  nedostupné /
 Husí maso k.u - (bez drobů) kg 210,-  nedostupné /
 Husí maso k.u - (včetně drobů) kg 250,-  nedostupné /
 Čerstvá vejce od slepiček  Žerzejský obr ks 5,- na dotaz
 Kuřecí maso k.u (bez drobů) kg 180,- * podzim 2023 ?
 Český česnek - Havran - I.jakost  kg  170,-  nedostupné /
 Brambory konzumní - PRINCESS kg 10,-  nedostupné /
           BakalářBakalář      

U nás máme opravdu

DOBRÉ PIVO

ale

! NEJSME HOSPODA ! 

 
         
         

  


 Při objednávce je třeba brát v potaz,že ne vždy je daná drůbež v danou dobu ve správném stádiu růstu. Pokud chcete husu, nebo kuře na konkrétní termín, který znáte dopředu, objednávejte raději s několikaměsíčním předstihem.

* Ceny budou upřesněny cca v měsíci říjnu daného roku, prosím sledujte tyto stránky. Děkujeme