Z historie Triků

I motorová tříkolka má svou historii! S úplně první myšlenkou třístopého stroje přišel už Leonardo da Vinci, i když jen na papíře. Opravdový boom této mašiny se rozjel až po válce ve Vietnamu, kdy američtí veteráni kvůli vážným zraněním nemohli jezdit na motorce, a proto si začali pořizovat tříkolky. 

Od té doby prošly triky značným vývojem a dnes jsou většinou vyšperkované do největších detailů, některé jsou otevřené, takže vidíte motor, jiné jsou kapotované jako auto, mnohé vozí za sebou malé karavany designově totožné s trikem, vybavené nejroztodivnějšími detaily, prostě pastva pro oči. Jejich majitelé nejsou žádní drsní rockeři, ale společenští, přátelští a vstřícní lidé se zálibou v třístopých strojích. 


Srazy

Na různých srazech zažili tříkolkáři (Trikeři) rozmary počasí od neskutečných veder až po záplavy. Nic je neodradilo, jejich řady se stále rozrůstají, a všechny láká atmosféra srazů. Přijíždějí se bavit a je jedno, jestli jsou z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Švýcarska nebo Slovenska.

Na sobotu se všichni účastníci srazu nesmírně těší, protože již vědí, že je čeká spanilá jízda po okolí místa,  a pořadatelé jim vždy připraví nejen trasu se zajímavými místy kraje, doprovodná vozidla pro blokování křižovatek, ale večer i nějakou tu zábavu s tancem a mnohými soutěžemi, dobré jídlo a samozřejmně i pití.


Spřátelené weby

motorkari.jpg 3154161-mktrike-cerne.png Bublinkovic_logo.png 3152627-trikers_logo.jpg 3152630-kupnik.jpg

Tříkolky - ŘP sk. B jen někde!

Ano, tříkolky (homologace L5e-A) lze řídit s oprávněním v jednotlivých zemích následovně:

Česká republika
Podle zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích. Konktrétně z paragrafu 80a, odstavec 1, písmeno d), věta 2. a z paragrafu 81, odstavec 3.
Čerpáno s náhledu zákonů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Lze dle zákona o provozu na pozemních komunikacích řídit tříkolový skútr s obchodním označením například Peugeot Metropolis, který spadá s homologací L5e-A od věku 21 let na řidičské oprávnění skupiny B.

Rakousko

Dotaz směřující na místní automotoklub ÖAMTC, kde nám bylo sděleno, že pokud má vozidlo homologaci L5e, spadá pod kategorii „Dreirädriges Kraftfahrzeug“, a je možné jej tedy používat s ŘP pro skupinu B. ŘP skupiny A tedy není nutný.

Maďarsko
Řidičský průkaz skupiny B pro řízení tříkolky s homologací L5E na území Maďarska nestačí, pro řízení je nutný řidičský průkaz skupiny A.

Slovinsko
Slovinské ministerstvo dopravy nás informovalo, že s řidičským průkazem kategorie B lze ve Slovinsku řídit také tříkolová vozidla nad 15kW za podmínky, že řidič dosáhl věk 21 let.

Polsko
Situace je velmi podobná jako v ČR, odlišnost je v zásadě jen jedna. Trojkolky s výkonem motoru do 15 kW jsou v kategorii A2. Dopravní prostředky této kategorie mohou řídit držitelé oprávnění B, pokud toto oprávnění mají déle než tři roky. Zde je ta odlišnost - nárok není automaticky od 21 let, ale po 3 letech od získání oprávnění, tzn. minimálně v 21 letech a později.
Odkaz na zákon a jeho znění:
Zákon: USTAWA z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami
platné znění z roku 2020:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001268/U/D20201268Lj.pdf
Typy řidičského průkazu upravuje čl.6 zmíněného zákona
V tomto případě hlavně Art. 6.3. bod 4) b):
„Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy  nieprzekraczającej  11  kW  i  stosunku  mocy  do  masy  własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym
– pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.“
Doplňkové informace např. zde - https://www.prawo.pl/prawo/jakie-prawo-jazdy-potrzebne-na-motocykl-trojkolowy,329327.html (v polštině)

Bohužel v dalších státech je poměrně složité dozvědět se jejich pravidla. Uvítám, pokud někdo ví přesné pravidlo pro jiné země (Německo, Itálie, atd), nechť mi toto napíše do e-mailu.


Řidičák na karavan

Ano, mnozí Trikeři/ky jezdí s karavanem, a tak zde uvedu základní info:

Dovolená s karavanem nebo obytným autem začíná být stále populárnější. Víte ale, jaký řidičák musíte na karavan mít?  Mezi řidiči koluje spousta dohadů, a proto na tuto otázku odpověděl i ředitel odboru provozu silničních vozidel. Citaci zákona ovšem ne každý rozumí a většinou tápe, “co tím vlastně básník chtěl říci”, proto se na problematiku řidičáku na karavan podíváme o něco srozumitelněji.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SKUPINY B

Abyste zjistili, jestli můžete řídit svůj karavan nebo obytný přívěs, potřebujete znát 2 důležité údaje: typ řidičského průkazu, který vlastníte a hmotnost karavanu nebo obytného přívěsu (najdete ji v technickém průkazu). U většiny obytňáků vám postačí řidičák skupiny B. Důležité je, aby jeho celková hmotnost nepřesáhla 3500 kg. U souprav už je to o něco složitější a musíme kombinovat.

Typy souprav, které můžete řídit s řidičským průkazem skupiny B:

         ○ přívěs má maximální přípustnou hmotnost 750 kg a maximální přípustná hmotnost celé soupravy nepřesahuje 4250 kg
         ○ pokud má přívěs více než 750 kg, nesmí hmotnost celé soupravy přesáhnout 3500 kg

  Na všechny ostatní karavany a přívěsy už potřebujete pokročilejší řidičská oprávnění.

  Základní informace

  Jízdní soupravu tvoří motorové vozidlo a nemotorové přípojné vozidlo. Každé z těchto vozidel má v technickém průkazu zapsánu svou celkovou hmotnost, pohotovostní hmotnost, užitkovou hmotnost a maximální povolenou rychlost.

        ○ celková hmotnost -mnohdy také nazývána maximální hmotnost, je vlastně součet pohotovostní a užitkové hmotnosti.
        ○ pohotovostní hmotnost – tato hmotnost ukazuje, kolik váží samotné přípojné vozidlo.
        ○ užitková hmotnost – je prakticky doložnost, což znamená, že je to hmotnost, kterou můžete do (na) přípojné vozidlo doložit.

  Na začátek několik informací, zákonů a paragrafů…

  Jaký přívěsný vozík tedy mohu táhnout za svým vozidlem?

  Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorie O1 a O2 platí, že okamžitá hmotnost přívěsů těchto kategorií nesmí překročit povolenou hmotnost, která je stanovená výrobcem a je uvedena v „malém technickém průkazu“ tažného motorového vozidla. (Okamžitou hmotností se rozumí hmotnost přívěsu + hmotnost nákladu). Úplné znění viz. Vyhláška č.209/2018 Sb. + upřesňující dokument Ministerstva dopravy ČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf

  Mohu zapojit za motorové vozidlo přípojné vozidlo, které má vyšší hmotnost než je maximální povolená hmotnost tažného zařízení motorového vozidla?

  Ano smím, ale okamžitá hmotnost přípojného vozidla nesmí překročit maximální povolenou hmotnost tažného vozidla. Např. pokud je maximální povolená hmotnost přípojného vozidla 750 kg, ale motorové vozidlo (auto) může táhnout nejvýše 400 kg, mohu přívěs zapojit, ale okamžitá hmotnost přípojného vozidla nesmí překročit 400 kg. Rovněž by ale povolená hmotnost tažného vozidla měla být vyšší než maximální povolená hmotnost přívěsného vozíku. Úplné znění viz Vyhláška č. 209/2018 Sb. + upřesňující dokument MDČR Upřesnění k vyhl. 209.pdf

  Jaké přípojné vozidlo mohu táhnout za autem, jsem-li držitelem řidičského oprávnění skupiny „ B“?

  I. Kdy nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 750 kg
        ○ například motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo 750 kg
  II. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) nepřevyšuje 3 500 kg
        ○ například motorové vozidlo 2 200 kg + přípojné vozidlo 1 200 kg
  III. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg – v tomto případě je nutné rozšíření rozsahu         řidičského oprávnění s harmonizačním kódem 96 (B96)
        ○ například motorové vozidlo 2 500 kg + přípojné vozidlo 1 450 kg. Úplné znění viz §80 zákona č. 361/2000 Sb. platné od 20. 2. 2016.
  IV. Kdy nejvyšší povolená hmotnost motorového vozidla + přípojného vozidla (jízdní soupravy) převyšuje 4 250 kg a největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 3 500 kg
        ○ v tomto případě je nutné vlastnit řidičské oprávnění B+E – např. motorové vozidlo 3 500 kg + přípojné vozidlo 2 300 kg. Úplné znění viz §80 a §81 zákona č.361/2000 Sb. platné od 1. 1. 2015.

  Jaká je nejvyšší povolená rychlost jízdy motorového vozidla s přípojným vozidlem?

  Pro jízdu s přípojným vozidlem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy a toto ustanovení platí i v případě jízdní soupravy nad 3 500 kg. Úplné znění viz §18 zákona č.361/2000 Sb. „Rychlost jízdy“, v plném znění + upřesňující dokument MD ČR Upřesnění k rychlosti.pdf. Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz upravuje vyhláška č. 341/2002 Sb., 341/2014 Sb. a novelizace z roku 2018.

  Například: Karavan (obytný přívěs) s nejvyšší povolenou rychlostí 100 km/hod.– tudíž mohu jet s tímto přípojným vozidlem do 100 km/hod. (myšleno na dálnici). Autopřepravník s nejvyšší povolenou rychlostí 130 km/hod. – tudíž mohu jet s tímto přípojným vozidlem do 130 km/hod. (myšleno na dálnici). Zatímco k povinnosti řidičského oprávnění se vždy berou v potaz maximálně přípustné hmotnosti vozidel v jízdní soupravě, v případě „zapřažitelnosti“ se vždy bere: maximálně přípustná hmotnost motorového vozidla + pohotovostní hmotnost přípojného vozidla!!!

  Malé shrnutí závěrem: pro určení řidičského oprávnění je vždy brán zřetel na součet celkové hmotnosti motorového vozidla a celkové hmotnosti přípojného vozidla, ale pro „zapřažitelnost“ se bere v potaz součet celkové hmotnosti motorového vozidla a pohotovostní hmotnosti přípojného vozidla a také, že jízdní souprava nesmí překročit menší z maximálně povolených rychlostí vozidel v soupravě.