Husa Landéská  (h L)

 (již nechováme)

 

 

Těmto opeřencům dnešní doba příliš nepřeje. Vinou zahušťování vesnic, okrajových částí měst, zmenšováním pozemků, jsou husy postupně vytlačovány z našeho života. Jejich výrazné hlasové projevy, hlavně v době námluv a vodění housat, moc obdivovatelů nenaleznou.

V České republice jsou chována rozmanitá plemena hus. Některá plemena jsou poměrně hojně rozšířená, některých je pomálu. Často můžete vidět husu labutí, pomořanskou, tuluskou, německou a landeskou. Mezi národní plemena patří česká husa a česká husa chocholatá, díky nadšeným propagátorům se u nás stále chovají. Pramáti většiny plemen hus je husa divoká u některých i husa labutí. Nejstarší vyobrazení domácích hus v bílé barvě je známé z 3.tisíciletí před naším letopočtem z Egypta.

Husa velká, divoká forma naší husy domácí, se od ostatních plemen liší ostře oranžovožlutým zobákem. Velikostí se přibližuje huse domácí. Tyto husy žijí v obrovských hejnech, létají v typicky klínovitých formacích nebo v šikmé řadě. Pokud se vedoucí husa v čele unaví, je vystřídána jinou. Na jaře se vracejí v párech do svých hnízdišť. Na vejcích sedí samice a samec hlídá kolem. Snůška vajec je většinou jednou za rok, v počtu šest až 60 kusů vajec (podle plemene). Líhnutí probíhá zpravidla od března do května, mláďata umí ihned plavat a velice brzy opouští hnízdo. Husa velká patří k nejvíce rozšířeným ptákům v Evropě. Živý se rostlinnou stravou, většinou se husy rády pasou na polích, kde při tak velkém množství často napáchají značné škody. Za potravou se vydávají většinou přes den a na noc se vrací na klidné hladiny rybníků.

Husa landeská náleží do řádu vrubozobí. Zástupci tohoto řádu jsou velcí, zavalití ptáci s dlouhým krkem a krátkým zobákem. Landeská husa vznikla v jihozápadní Francii, v regionu Landais, a to koncem 19. století s cílem vyšlechtit husu poskytující velká chutná játra jako základ proslulých francouzských paštik rafinované chuti. Játra dobře živených zvířat jsou pevná, světle hnědá či okrová a mívají hmotnost až kolem 1 kg. Plemeno se vyznačuje také příznivou výtěžností v poměru svaloviny a kostí, chuť masa je delikátní.

Landeské husy se vyznačují klidným temperamentem, vyšší otužilostí a hlavně rychlejším růstem, takže za půl roku dosahují požadované jatečné hmotnosti. Dobře využívají potravu, která kvůli rychlému růstu musí obsahovat vyšší podíl šrotu, minerálií a proteinových komponent. 

Standard husy landeské uznává bílé a šedé (divoké) zbarvení s bílou zádí a břichem. Důležitá je robustní postava se středně dlouhým silnějším krkem a hluboké spuštěné břicho s dvojitým podbřiškem. Oční duhovka je tmavá, oči jakoby zapadlé, což zvířeti dodává požadovaný „podmračený" výraz. Zobák a běháky jsou oranžové, drápy tmavé.

 

Hmotnost housera 6 - 7,5 kg

Hmotnost husy 5 - 6,5 kg 

Snáška 20 - 50 i více vajec s bílou skořápkou

 

Několik zajímavých článků o mase, sádle atd.

 

Husu z Česka chceme stále víc - dovozové jsou rychlené

Husí sádlo je podstatně zdravější než vepřové