Aberdeen Angus (G)

 (již nechováme)

1336283-Aberdeen-Angus-Bull.jpg

Základní charakteristika:

Aberdeen-anguský skot (G) je masné plemeno skotu typické bezrohostí a plášťovým zbarvením, zvířata jsou jednolitě černá nebo červenohnědá. Je to jedno z nejvíce chovaných masných plemen na světě. V hojném počtu je toto plemeno zastoupeno též v České republice, první telata se zde narodila v roce 1992 a v roce 2003 byl Aberdeen-anguský skot druhým v Česku nejčastěji chovaným masným plemenem.


Původ a vývoj plemene:

Plemeno Aberdeen Angus pochází ze severovýchodního Skotska z hrabství Aberdeenshire do něhož spadají kraje Aberdeen, Banff, Kincardine a Angus. Na počátku 19. století se jej podařilo vyšlechtit z místního skotu chovateli Hughovi Watsonovi z Keilloru (kraj Angus). Plemeno poté ještě "vylepšil" William McCombie z Tillyfour v Aberdeenu (proto tedy název Aberdeen Angus). Jeho sláva ale začala až ve druhé polovině 19. století, kdy jiný chovatel, Američan George Grant, přikřížením s plemenem Shorthorn položil základ jeho pozdější výjimečné pověsti. Ve čtyřicátých letech 19. století byla založena v Anglii první plemenná kniha a v roce 1860 se uskutečnil import prvních zvířat do Kanady a později do Spojených států. Rozvoj chovu Anguse na severoamerickém kontinentě přinesl tomuto plemeni zvětšení tělesného rámce a sníženou produkci loje. Postupně se chov Aberdeen-anguského skotu kromě Evropy a Severní Ameriky rozšířil i do Jižní Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland a do Afriky. Do České republiky byly první kusy importovány v roce 1991, převážně z Kanady.

1336287-buey-aberdeen-angus-comprar-carne-de-angus-hermeneus.jpg


Charakteristickým znakem plemene je kromě bezrohosti i celoplášťové černé ("angus black"), případně červené ("angus red") zbarvení. Dospělé krávy měří v kohoutku okolo 135 cm při hmotnosti 650-700 kg, býci dosahují výšky 145-155 cm a hmotnosti 1100-1300 kg. Maso plemene Aberdeen Angus patří mezi nejchutnější steaková masa. Jedná se o vysoce kvalitní maso se specifickou chutí, které je ideální ke kulinářskému zpracování. Při dobrém způsobu výživy zvířete maso dosahuje vysokého stupně mramorování, navíc se vyznačuje křehkostí, jemností a šťavnatostí. Průměrné denní přírůstky ve výkrmu dosahují u býků v testaci 1400 g. Aberdeen Angus je přizpůsobivé plemeno odolné vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Kostra zvířat je jemná a představuje podíl v jatečném těle 14 až 16 %, což svědčí o vynikající jatečné výtěžnosti až 61 %.

1336285-kobe.jpg


Plemeno je velmi rané, matky se poprvé telí ve dvou letech, vynikají schopností snadných porodů a silným mateřským instinktem. Telata jsou se svou matkou svázána silným poutem, vynikají pevným zdravím a rychlým růstem. Na konci pastvy mají běžně hmotnost 300 kg. Býci plemene Angus jsou velmi vhodní pro křížení s ostatními plemeny skotu. Přenášejí do nových generací výbornou pastevní schopnost, odolnost a konstituční pevnost. Ve výkrmu dosahují výborných denních přírůstků a porážkové hmotnosti dosahují ve 14-15 měsících věku.